Se suspenen els terminis per a la tramitació dels processos de contractació

D'acord amb el R.D. 463/2020, de 14 de març, per al qual es declara l'estat d'alarma

dilluns 23 de març de 2020

D'acord amb el R.D. 463/2020, de 14 de març, per al qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, i en concret pel que disposa la Disposició addicional tercera, se suspenen i es posposen els terminis per a la tramitació dels procediments de licitacions de contractació. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que perdi vigència aquest reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues del mateix.

Pel que fa referència a la Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, l'únic procediment obert actualment és la licitació del servei de neteja, que atès el que disposa aquest R.D., interromp el termini per a presentar ofertes.

Segueix-nos a:

YouTube

Instagram

Més informació:

Contacte / subscripcions

Serveis | Enllaços

Avís legal

Perfil del contractant

Premsa:

Notícies

Material de premsa

Identitat corporativa

TripAdvisor
Ajuntament de Girona
© 2020 Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol | C. Sèquia, 1, 17001 Girona | Tel. 972 412 777 | Contacte