La Fundació

Logo del Museu del Cinema

La Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol és l'òrgan de govern del Museu del Cinema. Creada el 22 d'abril de 1994, aquesta Fundació té per objecte el desenvolupament d'activitats culturals que fomentin la difusió, la recerca i l'educació de l'art del cinema i la imatge en general, a través del Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol.

En particular, tindrà com a finalitats específiques, que portarà a terme amb plenitud de potestat organitzativa i financera, la conservació, la recerca, la interpretació i l'exposició permanent de la Col·lecció Tomàs Mallol i d'altres col·leccions o objectes que es puguin adquirir, així com també l'organització d'activitats culturals i l'oferiment de serveis que permetin la interacció amb els visitants i els usuaris del Museu del Cinema i que responguin a l'objecte de la Fundació.

L'anterior enumeració d'objectius i finalitats no té caràcter limitatiu, ni entranya obligatorietat d'atendre'ls tots, ni es troben subjectes a un ordre de prelació entre ells. El Patronat tindrà plena llibertat per seleccionar, entre aquells objectius, el que consideri més oportú o adequat a les circumstàncies o per realitzar-ne d'altres que compleixen igualment les seves finalitats essencials i la voluntat del Fundador.

Fundació Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol
C. Séquia, 1
17001 Girona
www.museudelcinema.cat
info@museudelcinema.cat

Segueix-nos a:

YouTube

Instagram

Més informació:

Contacte / subscripcions

Serveis | Enllaços

Avís legal

Perfil del contractant

Premsa:

Notícies

Material de premsa

Identitat corporativa

TripAdvisor
Ajuntament de Girona
© 2023 Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol | C. Sèquia, 1, 17001 Girona | Tel. 972 412 777 | Contacte