Català Español English Français
El Museu Actualitat

El Museu del Cinema rep una subvenció que permet documentar objectes i altres elements provinents de donacions de particulars al Museu

dilluns 19 de desembre de 2022

El Departament de Cultura de la Generalitat ha atorgat una subvenció de 10.000 € al Museu del Cinema per a dur a terme la documentació de 2.415 objectes i altres elements.

Ja des dels seus inicis, el Museu del Cinema ha rebut nombroses donacions de particulars, gràcies a les quals ha enriquit en qualitat i quantitat els seus fons i ha preservat un important fons patrimonial cinematogràfic que, d'altra manera, possiblement hagués desaparegut. Bàsicament aquestes donacions consisteixen en:
a) Elements gràfics publicitaris de cinema (cartells, programes de mà, cromos, catàlegs de pel·lícules, press-books, etc.) entre 1920-1980
b) Fotografies vinculades al cinema (d'actors i actrius i d'escenes de pel·lícules principalment) entre 1920-2020
c) Aparells i objectes cinematogràfics i precinematogràfics (1800-1980).

Aquestes donacions s'emmarquen en els criteris fixats en el Document de Política d'Adquisicions del Museu del Cinema. El volum d'aquestes donacions sol ser anualment molt nombrós, comptabilitzant-se alguns anys les unitats per milers (sobretot per l'alt volum de fotografies, cartells i programes de mà de pel·lícules), el que requereix campanyes anuals de documentació d'aquests nous fons.

El fet que aquestes donacions siguin majoritàriament de material gràfic (cartells, programes de mà, press-books, etc.) o fotogràfic (d'actors, actrius, directors de cinema...) ajuden a completar i enriquir el fons original del Museu del Cinema constituït per la Col·lecció Tomàs Mallol. Aquesta col·lecció està bàsicament dedicada als aparells i objectes relacionats amb el precinema i cinema dels primers temps i són molt residuals els elements gràfics i fotogràfics vinculats al cinema. Per tant, el fet que les donacions que reben siguin essencialment d'aquest tipus de material és extraordinàriament important pel Museu, ja que complementa perfectament la col·lecció inicial.

Enguany s’han catalogat fons procedents de diverses donacions de particulars al Museu del Cinema, que sumen un total de 2.064 números de registre (del 41.816 al 43.534) que corresponen a 2.415 objectes, que podem agrupar-los de la següent manera:
• Material gràfic i publicitari de cinema:
o 295 cartells cinematogràfics
o 1329 programes de mà
o 71 cartelleres
o 92 cromos
o 43 pressbooks

• 391 Fotografies d'actors i actrius i directors/es de cinema (la majoria amb la signatura original del personatge retratat)
• 18 Aparells i accessoris de cinema amateur
• 36 Catàlegs i manuals d’instruccions d’ús
• 39 Bandes per a joguines òptiques o projectors infantils
• 101 altres

La procedència del material catalogat és de donacions de particulars al Museu del Cinema, concretament:

- Vicenç Arroyo 463 peces
- Marta Curanta 260 peces
- Salvador Garcia Arbós 437 peces
- Anna Maria Miravent 296 peces
- Tomàs Mallol 299 peces
- Francesc Clarà Fradera 25 peces
- Emili Bancells 102 peces
- Carles Llombart 46 peces
- Enric Miracle Marsal 32 peces
- J.M. Ortega López 20 peces
- Àngel Guevara 25 peces
- Purificación Mateos 200 peces
- Alfred Barrós Camarassa 72 peces
- M. Alòdia Furnó 16 peces
- Marià Frigola 19 peces
- Pere Corominas 10 peces
- Isaki Lcuesta 3 peces
- Pau de Llobet 12 peces
- Família Ripoll Coll 7 peces
- Joel Medir 7 peces
- Sebastià Figueras 5 peces

Aquesta documentació, que s’ha dut a terme entre els mesos d’agost i desembre de 2022, ha estat feta per la documentalista Eulalia Badia, sota la direcció de Montse Puigdevall, responsable de les col·leccions del Museu del Cinema.

Tornar
  • El Museu del Cinema rep una subvenció que permet documentar objectes i altres elements provinents de donacions de particulars al Museu