Català Español English Français
El Museu Actualitat

El Museu del Cinema rep una subvenció que permet documentar fotografies de cinema i altres elements provinents de donacions de particulars al Museu

dijous 30 de novembre de 2023

El Departament de Cultura de la Generalitat ha atorgat una subvenció de 7.200 € al Museu del Cinema per a dur a terme la documentació de 1.950 objectes i altres elements.

Ja des dels seus inicis, el Museu del Cinema ha rebut nombroses donacions de particulars, gràcies a les quals ha enriquit en qualitat i quantitat els seus fons i ha preservat un important fons patrimonial cinematogràfic que, d'altra manera, possiblement hagués desaparegut. Bàsicament aquestes donacions consisteixen en:
a) Elements gràfics publicitaris de cinema (cartells, programes de mà, cromos, catàlegs de pel·lícules, press-books, etc.) entre 1920-1980
b) Fotografies vinculades al cinema (d'actors i actrius i d'escenes de pel·lícules principalment) entre 1920-2020
c) Aparells i objectes cinematogràfics i precinematogràfics (1800-1980).

Aquestes donacions s'emmarquen en els criteris fixats en el Document de Política d'Adquisicions del Museu del Cinema. El volum d'aquestes donacions sol ser anualment molt nombrós, comptabilitzant-se alguns anys les unitats per milers (sobretot per l'alt volum de fotografies, cartells i programes de mà de pel·lícules), el que requereix campanyes anuals de documentació d'aquests nous fons.

El fet que aquestes donacions siguin majoritàriament de material gràfic (cartells, programes de mà, press-books, etc.) o fotogràfic (d'actors, actrius, directors de cinema...) ajuden a completar i enriquir el fons original del Museu del Cinema constituït per la Col·lecció Tomàs Mallol. Aquesta col·lecció està bàsicament dedicada als aparells i objectes relacionats amb el precinema i cinema dels primers temps i són molt residuals els elements gràfics i fotogràfics vinculats al cinema. Per tant, el fet que les donacions que reben siguin essencialment d'aquest tipus de material és extraordinàriament important pel Museu, ja que complementa perfectament la col·lecció inicial.

Enguany s’han catalogat fons procedents de la Col·lecció Vicenç Arroyo, que sumen un total de 1.950 unitats i que podem agrupar-los de la següent manera:

o 1.700 fotografies d'actors, actrius o directors/es de cinema, la majoria amb la signatura original del personatge retratat.
o 150 programes de mà
o 100 autògrafs

Aquesta documentació, que s’ha dut a terme entre els mesos d’agost i desembre de 2022, per la documentalista Eulalia Badia, sota la direcció de Montse Puigdevall, responsable de les col·leccions del Museu del Cinema.

Aquest projecte ha rebut el finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Tornar
  • El Museu del Cinema rep una subvenció que permet documentar fotografies de cinema i altres elements provinents de donacions de particulars al Museu