Català Español English Français
Accessibilitat

Accessibilitat del web

El web del Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol està desenvolupat seguint les pautes de la iniciativa WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) i segons els estàndards d'accessibilitat, usabilitat i adaptabilitat a dispositius mòbils.

En termes d'accessibilitat, el web inclou el producte inSuit, disponible des de la pestanya lateral flotant OPCIONS D'ACCESSIBILITAT. InSuit és un sistema automatitzat que ofereix accessibilitat i usabilitat addicional, basada en els estàndards promoguts pel W3C. Aquest sistema proporciona un conjunt d'eines que ajuden a la navegació, permetent una navegació més accessible, usable i adaptada a les preferències de cada persona:

  • Navegació amb teclat
  • Ordres de veu
  • Navegació amb sons
  • Navegació simplificada amb botons
  • Navegació amb polsador
  • Navegació per a visió reduïda
  • Navegació senzilla amb text gros
  • Optimitzat per a ajudes externes

Aquestes eines fan possible una millora de la navegació per a persones amb diferents discapacitats o dificultats físiques, com ara: gent amb disminució o falta de visió; gent amb dificultat o falta de mobilitat a les mans o braços, fins i tot combinades amb dificultats per a la parla; o persones grans, amb dificultats per la lectura o amb poques capacitats digitals. El sistema compta amb una ajuda en línia i un tutorial d'ús.