Recursos de pel·lícules

Servei de préstec de pel·lícules i material educatiu.

L'Institut d'Estudis del Museu del Cinema disposa d'un fons de pel·lícules amb material didàctic complementari per treballar-les. El museu posa aquest material al servei de préstec, gratuït, per a tots els centres educatius, entitats i associacions que el vulguin utilitzar. Per a més informació contacteu amb biblioteca@museudelcinema.cat.

Podeu consultar la classificació de les pel·lícules, amb propostes d'activitats didàctiques, per temes i/o per nivells educatius.

Follow us on:

YouTube

Instagram

More information:

Contact / subscriptions

Services | Links

Legal notice

Press:

Press material

Corporate identity

TripAdvisor
Ajuntament de Girona
© 2022 Fundació Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol | C. Sèquia, 1, 17001, Girona - Catalonia | Contact us